City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - Arhitektonski studio City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - Arhitektonski studio City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - Arhitektonski studio City Invest - Architecture bureau Belgrade City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software CityInvest Beograd - projektovanje, izgradnja, prodaja stanova City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software CityInvest Beograd - projektovanje, izgradnja, prodaja stanova CityInvest Beograd - projektovanje, izgradnja, prodaja stanova
City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software

SIG - Studia isplativosti gradnje

SIG je poslovni softver koji je isključivo namenjen investitorima i menadžerima  koji se bave projektima investiranja u izgradnju stambenih objekata.

SVRHA
Program se bavi analizom isplativosti gradnje na nekoj ponuđenoj lokaciji , praćenjem troškova gradnje, analizom situacije i proizvodne cene neto prodajne površine. Ovaj program pomaže u donošenju važnih odluka koje u daljem procesu značajno utiču na investiciju.

SIG software studija isplativosti gradnje

SPECIFIČNOST
Po našim saznanjima ovo je jedininstven tip program na našem tržištu. Nastao je dugogodišnjim iskustvom u oblasti investicije, gradnje i projetovanja i dugo godina je služio za ličnu upotrebu a sada je program komercializovan i ponuđen na  našem tržištu. U početnom periodu program je služio isključivo za analizu isplativosti gradnje, odatle naziv SIG, ali je tokom vremena proširen i sada omogućava kompletno praćenje investicije.

ZAŠTO
U današnje vreme kada su cene nekretnina podložne velikim promenama posao investiranja u gradnju postaje vro rizičan, sve češće se dešava da ranije ugovorene lokacije više nisu isplative i baš i zato je potrebna detaljna analiza.
Novčana investicija je podložna izmeni i baš iz tog razloga je ovaj program napravljen kako bi investitor u svakom trenutku imao uvid u  bilans finansijskog stanja projekta – očekivanu zaradu u trenutnoj situaciji.  program nudi specifične analize koje određuju donošenje važnih poslovnih odluka. Nakon 2-3 sata utrošenog vremena za obradu date lokacije dobija se uvid u isplativost gradnje na datoj lokaciji.

Rad u programu se sastoji iz III faze.

I faza - procena isplativosti gradnje lokacije na osnovu dokumenta “Informacija o lokaciji” iz Sekretarijata za urbanizam. Program uz pomoć datih parametara približno računa bruto i neto prodajne površine koji bi mogli da se izgrade (isprojektuju). Daljim unosom podataka koji su investitoru poznati dolazi se do približne računice ispaltivosti gradnje, pa je investitor u mogućnosti da odluči da li bi prihvatio datu lokaciju ili ne.    


II faza kreće sa idejnim projektom i nastavlja se prikuplanjem potrebne dokumentacije, nastavlja se pronalaženjem izvođača, a završava se sa završetkom gradnje i prodajom svih jedinica. Ova faza se bavi detaljnim planiranjem investicije i gradnje. Na ovaj način investitor u svakom trenutku ima uvid koliko je uloženo u investiciju, kolika ulaganja su planirana u budućem periodu i očekivana zarada.    


III faza je faza izgradnje samog objekta i počinje prikupljanjem   ponuda od izvođača radova a nastavlja se detaljnim praćenjem troškova same izgradnje objekta. Ovaj modul se mora kombinovati sa fazom II do kompletnog završetka projekta.Zakazivanje prezentacije možete izvršiti na tel. 060/373-30-70 Jelena Petrović