City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - Arhitektonski studio City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - Arhitektonski studio City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - Arhitektonski studio City Invest - Architecture bureau Belgrade City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software CityInvest Beograd - projektovanje, izgradnja, prodaja stanova City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software CityInvest Beograd - projektovanje, izgradnja, prodaja stanova CityInvest Beograd - projektovanje, izgradnja, prodaja stanova
City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software City Invest - projektovanje, investiranje i izgradnja - SIG software

Na različitim lokacijama dve sestre kompanije nude pun spektar različitih usluga u oblasti projektovanja, izgradnje i investiranja.

Preduzeće CITY INVEST d.o.o. osnovano je 2007 godine u Beogradu i bazično se bavi investicijama u gradjevinarstvu, projetovanjem stambenoposlovnih objekata i enterijera, vodjenjem investicionih projekata i tehničkim stručnim nadzorom nad izvodjenjem objekata, kao i izradom posebnog softvera za analizu i praćenje investicionih projekata.

Investiranje i gradnja objekata vezana sa stručnom osposobljenošću i velikim i dugim iskustvom omogućuje nam da gradimo za tržište stambene objekte visokog kvaliteta, i velikih estetskih i fukconalnih dometa , o čemu svedoče i brojne osvojene nagrade iz oblasti projektovanja.

Preduzeće FOPOLIS s.r.o. osnovano je 2005 u Pragu i bazično se bavi projektovanjem stambenih i poslovnih objekata i enterijera, urbanim planiranjem, studijama izvodljivosti kao i marketing i finansijskim studijama u oblasti gradjevinarstva. Naše preduzeće pruža i usluge izrade trodimenzionalnih kompijuterskih animacija. O našem veoma aktivnom prisustvu na češkom zahtevnom tržištu svedoče brojni izvedeni projekti.

Kroz dve kompanije sa objedinjenim delovanjem otvara nam se mogućnost da u razmeni ideja i stavova obezbedimo integrisan dizajn pod jednim krovom koji rezultira zadovoljnim klijentima. Pristup naših kompanija je da digne vrednost projekata kroz kreativnost, inovativnost i fleksibilnost stalnim uskladjivanjem sa ciljevima klijenata.